Rechten

Verhoogde kinderbijslag

Kinderen tot 21 jaar met een handicap kunnen een bijzondere vorm van kinderbijslag krijgen: een financiŽle ondersteuning bovenop de gewone kinderbijslag. De toekenningsvoorwaarden voor verhoogde kinderbijslag zijn gebonden aan verschillende administratieve en medische criteria. Meer informatie over de toekenning van kinderbijslag voor kinderen met een handicap van werknemers kan je vinden op de website van de Sociale Zekerheid (werknemers).

Meer informatie over de toekenning van kinderbijslag voor kinderen met een handicap van zelfstandigen kan je vinden op de website van de Sociale Zekerheid (zelfstandigen).


Vlaamse zorgverzekering

Zorgbehoevenden hebben niet-medische zorgen nodig. Daarvoor kunnen ze rekenen op mantelzorgers, professionele zorgverleners of zorgvoorzieningen. Die niet-medische kosten werden echter amper of niet terugbetaald. Dat behoort nu tot het verleden. De Vlaamse zorgverzekering dekt gedeeltelijk de niet-medische kosten

De zorgverzekering geeft sinds 1 januari 2003 een forfaitaire vergoeding per maand voor de niet-medische kosten van mantelzorg en thuiszorg. Mantelzorg is de hulp die familie of vrienden aan een zorgbehoevende bieden. Sinds 1 september 2006 is ook voor inwoners van Brussel de vergoeding forfaitair.

Meer informatie voer de tegemoetkoming van de zorgverzekering kan u vinden op de website van het Vlaamse Agentachp Zorg & Gezondheid


Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen

Het systeem van de verhoogde tegemoetkoming maakt de gezondheidszorg voor bepaalde personen goedkoper. Bij uitgaven voor gezondheidszorgen betaalt u minder remgeld; het systeem van betalende derde kan worden toegepast: de zorgverlener rekent dan rechtstreeks af met het ziekenfonds; voor de maximumfactuur geldt o.m. een lager plafondbedrag voor de medische kosten die u jaarlijks zelf moet betalen.

Meer informatie over de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen kan u krijgen bij uw ziekenfonds.Parkeerkaart voor gehandicapten

In sommige gevallen heeft u recht op een parkeerkaart voor gehandicapten. Dit is een persoonlijke kaart die bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als chauffeur van het voertuig en als passagier. Met deze kaart kan u in BelgiŽ parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een handicap.

Meer informatie over de parkeerkaart en de aanvraag kan u vinden op de website van de Federale Overheidsdienst - Sociale Zekerheid.


Sociale maximumprijs gas en electriciteit

Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde sociale maximumprijzen (vroeger "sociale tarieven" genoemd). Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en gasprijzen.


Blindenstok

De witte stok is bedoeld voor personen met een visuele handicap. Deze stok is een hulpmiddel om zich over straat te verplaatsen, en wijst andere weggebruikers op hun handicap. Voorwaarden: visuele handicap van minstens 60% en een voorschrift van een oogarts-specialist in de revalidatie.

Meer informatie kan u vinden op de website van Blindenzorg Licht en Liefde en op de website van de Brailleliga.