Begeleiding

Revalidatiecentra

voor een multidisciplinaire diagnostiek en behandeling kan men terecht in diverse revalidatiecentra. Om een gepast revalidatiecentrum in uw buurt te vinden kan u terecht op de website van: Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie.


Thuisbegeleiding

Na de diagnose van het Charge syndroom is het opstarten van gepaste begeleiding van belang om je kind zijn kansen tot ontwikkeling te vergroten. De diensten voor thuisbegeleiding kunnen hierbij helpen. Thuisbegeleiding veronderstelt een gericht hulpaanbod dat zich richt op volgende domeinen:

Het centrale domein is dat van de opvoeding. De begrippen opvoeding en ontwikkeling zijn nauw aan elkaar gekoppeld; ontwikkeling ;kind.

De thuisbegeleiding is ook betrokken bij het helpen zoeken van het gezin naar verschillende vormen van hulpverlening. Het gezin zal moeten leren omgaan met de wereld van hulpverlening en opvangmogelijkheden -gewone en buitengewone: ziekenhuis, consultatiedienstn, centra voor ontwikkelingstoornissen, Vlaams Fonds, ...

Een lijst met contactgegevens van de thuisbegeleidingsdiensten kan je vinden op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Klik op "Thuisbegeleiding" en er zal een Excel-lijst openen met de gegevens.